dokumenti i izvješća baner

 
STATUT DOMA

IZMJENE I DOPUNE STATUTA

Pravilnik o postupku nabave roba, usluga i radova male vrijednosti

Pravilnik o postupku jednostavne nabave


________________________________________

1. Pravilnik o radu
2. Pravilnik o unutarnjem ustroju i sistematizaciji poslova
3. Pravilnik o zaštiti od požara
4. Pravilnik o zaštiti na radu, Procjena rizika
5. Pravilnik o prijemu i otpustu korisnika
6. Pravilnik o stručnom usavršavanju i osposobljavanju radnika
7. Pravilnik o unutarnjem nadzoru
8. Pravilnik o kućnom redu
9. Pravilnik o pravima korisnika usluga
10. Pravilnik o postupku nabave roba, usluga i radova male vrijednosti
11. Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog gradiva
12.Pravilnik o korištenju službenih vozila
13. Poslovnik o radu Upravnog vijeća
14. Poslovnik o radu Stručnog vijeća
15. Poslovnik o radu Povjerenstva za sprečavanje i suzbijanje Infekcija
16. Protokol o načinu provedbe obaveznog testiranja djelatnika na virus SARS-CoV-2 i provjere valjanosti dokaza o cijepljenju ili preboljenju bolesti COVID-19